Vi söker

Lystring alla sångglada män!

Vi söker nu både några basar och tenorer för att fylla våra ranker!

Snapsakademien är en manskör som sjunger en blandad repertoar med allt från pop och snapsvisor till mer traditionella manskörslåtar.

Under denna termin kommer vi framför allt att förbereda inför vårt tjugoårsjubileum som självklart är något som varken ni potentiella körmedlemmar eller andra snapsintresserade kan missa.

För er som är intresserade av att söka till kören, tveka inte utan ta kontakt med oss på styrelsen@snapsakademien.se för att boka en tid för audition. Uttagningar kommer ske på söndag den 25/1 från kl 14.00, information om var får ni via e-post då ni kontaktar oss.